جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -ابلاغیه مصوبه گروه تخصصی مکانیک در خصوص استفاده از لوله های فولادی استاندارد در لوله کشی گاز ساختمان ها
با عنایت به بند 2 مصوبه گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی سازمان در تاریخ 92/4/11 در خصوص مشخصات لوله های فولادی مصرفی در لوله کشی گاز موارد ذیل ایفاد می گردد:

صفحه :