دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -نشست هم اندیشی اعضای دفتر نمایندگی شهمیزاد برگزار شد.
به گزارش واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان نشست هم اندیشی اعضای دفتر نمایندگی شهمیرزاد مورخ 27/8/92 در محل سالن کنفرانس شهرداری شهمیرزاد برگزار گردید.نشست هم اندیشی اعضای دفتر نمایندگی شهمیزاد برگزار شد.
به گزارش واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان نشست هم اندیشی اعضای دفتر نمایندگی شهمیرزاد مورخ 27/8/92 در محل سالن کنفرانس شهرداری شهمیرزاد برگزار گردید.مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهمیرزاد خبر داد: مالکین ملزم به نصب تابلوی شناسایی ساختمان در شهمیرزاد هستند.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی ساختمان شهر شهمیرزاد با اعلام این خبر گفت : این تابلو شامل مشخصات ساختمانی از جمله نام مالک، مساحت زیربنا،تعداد طبقات ،تاریخ صدور و شماره پروانه ساختمانی و اسامی مهندسان طراح و ناظر ساختمان است که هر مالک باید درمقابل ...
صفحه :