جمعه 3 آذر 1396 - Nov 24, 2017 -مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دامغان شهرستان دامغان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دامغان امروز مورخ 1392/11/7 با حضور ریاست سازمان و مسئولین ارگان ها و دستگاه های ذیربط شهرستان دامغان برگزار شد.
صفحه :