جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -انعقاد تفاهم نامه دفتر نمایندگی شهرستان گرمسار با دفتر نمایندگی بیمه ایران
ا عنایت به عقد تفاهم نامه دفتر نمایندگی شهرستان گرمسار با بیمه ایران اعضای محترم این دفتر نمایندگی می توانند جهت بهره برداری از این خدمات ، تفاهم نامه مذکور را که به پیوست قابل دریافت می باشد مطالعه نمایند.تفاهم نامه دفتر نمایندگی گرمسار با ...صدور اولین شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در شهرستان گرمسار
ه گزارش دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان گرمسار اولین شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در این دفتر نمایندگی صادر و تحویل مالک گردید.برگزاری نشست فصلی و هم اندیشی عمومی دفتر نمایندگی شهرستان گرمسار(نوبت اول)
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم دفتر نمایندگی گرمسار می رساند: نشست فصلی و هم اندیشی عمومی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان گرمسار در مورخ 92/5/30  در مکان سالن اجتماعات هلال احمر شهرستان گرمسار در ساعت 17 برگزار می گردد. 
صفحه :