یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - Apr 30, 2017 -كاهش مسئوليت مهندسان ناظر گاز
رئيس گروه تخصصی مكانيك شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي ساختمان در گفتگو با پيام ساختمان گفت: مدت زماني كه اكنون براي مسئول بودن مهندسان ناظر گاز ساختمان تعريف مي‌شود مادام‌العمر است ولي با توجه به حوادثي كه به واسطه تغييرات بدون هماهنگي با مهندس ناظر ...
صفحه :