یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - Apr 30, 2017 -فرم ها و مدارک تشکیل پرونده مجریان آسانسور
به پیوست فرم‌ها و مدارک مربروط به تشکیل پرونده مجریان آسانسور قابل دریافت می باشد: لیست شرکت های مجری ذیصلاح آسانسور
لیست شرکت های دارای نمایندگی رسمی مورد تأیید انجمن صنفی آسانسور      (دریافت فایل)لیست شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و نمایندگی ها مورد تأیید اداره کل استاندارد سمنان  (ورود)واگذاری مسئولیت نظارت برنصب آسانسور به سازمان نظام مهندسی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، دکتر اصغر شیرازپور عضوگروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام این مطلب درگفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) گفت:اگرچه مصوبات شورای عالی استاندارد قانونی است اما با توجه ...
صفحه :