جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -فرم ها و مدارک تشکیل پرونده مجریان آسانسور
به پیوست فرم‌ها و مدارک مربروط به تشکیل پرونده مجریان آسانسور قابل دریافت می باشد: لیست مجریان آسانسور استان سمنان
 انجمن صنفی کارفرمائی صنعت آسانسور و پله برقی استان سمنان، لیست مجریان آسانسور استان سمنان را به پبوست اعلام کرد.دانلود اسامی شرکتهای دارای پروانهدانلود اسامی شرکتهای دارای نمایندگی در استانواگذاری مسئولیت نظارت برنصب آسانسور به سازمان نظام مهندسی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، دکتر اصغر شیرازپور عضوگروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اعلام این مطلب درگفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) گفت:اگرچه مصوبات شورای عالی استاندارد قانونی است اما با توجه ...
صفحه :