جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -قابل توجه مهندسین ناظر تاسیسات: نصب پلاک شناسایی کنتور پیش از صدور تأییدیه لوله کشی گاز ضروری است.
با توجه به نامه شماره 3493/210/46 مورخ 1393/2/7 شرکت گاز استان سمنان در خصوص الزام نصب پلاک شناسایی کنتور با پیچ و رولپلاک و درج مشخصات طبقه و همچنین عدم صدور تأییدیه لوله کشی داخلی توسط مهندسین ناظر در صورت عدم نصب پلاک شناسایی ، ...ابلاغیه در خصوص نحوه بازدید مجدد لوله کشی گاز روکار و توکار
با عنایت به نامه شماره 1/92/36244 مورخ 1392/12/11 اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص اعلام بازدی مجدد لوله کشی گاز روکار و توکار به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد.ابلاغیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص رعایت نظارت ایمنی برای مصرف کنندگان گاز
با عنایت به مصوبه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی مبنی بر تأکید رعایت نظارت ایمنی برای مصرف کنندگان گاز ، نصب تجهیزات ایمنی به ساختمان های عممومی نیز تعمیم داده می شود.ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در خصوص الزام مهندسین ناظر و مجریان لوله کشی گاز به تنظیم صورتجلسه اجرای لوله کشی گاز توکار
با عنایت به مشکلات به وجود آمده در تایید لوله کشی گاز توکار ساختمان ها ، ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص الزام مهندسین ناظر و مجریان لوله کشی گاز به پیوست قابل دریافت می باشد:لازم به ذکر است این قرارداد می بایست ...ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در خصوص الزام مهندسین ناظر گاز به تاییدیه لوله کشی گاز بعد از اجرای دودکش
با توجه به بازدید بعمل آمده از روستای اروانه مشاهده گردید مهندسین ناظر بدون اجرای دودکش اقدام به تاییدیه لوله کشی گاز می نمایند که با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد. ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در این خصوص ...ارتباط با واحد نظارت عالیه گاز اداره کل مسکن و شهرسازی استان ویژه بازرسین محترم گاز
با توجه به اطلاع رسانی و گزارش تخلفات احتمالی ساخت و سازهای استان و رفاه حال بازرسین محترم گاز ، از این پس می توانید از طریق پست الکترونیکی به آدرس : smailsadati@gmail.com (مهندس ساداتی) نسبت به ارسال این گزارشات اقدام نمایید.ابلاغیه عدم رعایت موارد مندرج در مبحث 17 مقررات ملی ساختمان در سیستم لوله کشی گاز ساختمان در شهرستان گرمسار
طبق بازدید بعمل آمده گروه کنترل و بازرسی اداره کل مسکن و شهرسازی از شهرستان گرمسار عدم رعایت مواردی از مبحث 17 مقررات ملی ساختمان جهت آگاهی مهندسین ناظر و رعایت آنها ابلاغ شده است:ابلاغیه عدم رعایت بعضی از نکات فنی در مورد سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها در شاهرود
طی بازدید بعمل آمده توسط گروه کنترل و بازرسی اداره کل مسکن و شهرسازی از شهرستان شاهرود ، مواردی در سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها دیده شده است که به پیوست می باشد:ابلاغیه رعایت فاصله قانونی بین دودکش ها و شیرهای مصرفی دستگاه های گازسوز
در بازدیدهای بعمل آمده توسط گروه کمیته نظارت و بازرسی اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان به پیوست ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان در خصوص رعایت فاصله قانونی بین دودکش ها و شیرهای مصرفی دستگاه های گازسوز ایفاد می گردد.
صفحه :