دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -تقویم آموزشی شش ماه نخست سال 1396
تقویم آموزشی شش ماه نخست سال 1396 (دریافت فایل)عناوین دوره های آموزشی برای صلاحیت اجرا
عناوین دوره های کارآموزی اجرا (دانلود)عناوین دوره های آموزشی ارتقا اجرا (دانلود)
تقویم آموزشی شش ماه دوم سال 1393
 دانلود تقویم آموزشی شش ماه دوم سال 1393 (دانلود)الزامی بودن گذراندن حداقل یک دوره کارگاهی به جای یکی از سمینارهای آموزشی
با توجه به مصوبه هیأت مدیره مورخ 1393/5/30 در خصوص تمدید پروانه و با توجه به تاکید قانون،موضوع ماده 15 آن و ماده 73 آیین نامه اجرایی، در راستای مصوبه قبلی (گذراندن حداقل یک سمینار در هر سال) مقرر گردید، حداقل یک دوره آموزشی کارگاهی ...شیوه نامه اجرایی تمدید و ارتقا
اصلاحیه شیوه نامه اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی (دریافت)تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه و تمدید پروانه
تقویم آموزشی شش ماه نخست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برای دوره های ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسینفرم ارزيابي داوطلبان اخذ پروانه آموزش
به اطلاع کلیه مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار آموزش می رساندعناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان
عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان (دانلود)
صفحه :