جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 کد خبر: 101

+ | -
  • Currently 0.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4در خصوص ظرفیت اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی که تغییراتی را در ترکیب شرکای دفتر نموده اند


به منظور وحدت رویه و راه اندازی نرم افزار جامع مهندسی و توزیع کار در بخش کنترل ظرفیت و صلاحیت مهندسین این ابلاغیه در خصوص ظرفیت اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی که تغییراتی را در ترکیب شرکای دفتر نموده اند.