جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


شنبه 4 خرداد 1392 کد خبر: 155

+ | -
  • Currently 3.50/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4دستورالعمل ها و کاربرگ های مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (مجری)


در راستای اجرای قانون و مبحث 2 مقررات ملی ساختمان به منظور اجرای ساختمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حائز صلاحیت حرفه ای و تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اهتمام ویژه نسبت به پیگیری صدور پروانه مجریان اقدام می نماید.

لذا کلیه معماران تجربی ، کاردانهای فنی ساختمان و مهندسانی که در زمینه صنعت ساختمان فعالیت دارند می توانند پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) از اداره کل مسکن و شهرسازی استان دریافت دارند.

مراحل اخذ پروانه اشتغال به کار مجریان ذیصلاح:

1-ثبت نام و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان ، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی (ثبت نام آزمون به صورت الکترونیکی به نشانی www.inbr.ir  از تاریخ 2/6/92 )

2-دریافت فرم های مربوطه از وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به نشانی: www.semnaneng.ir

3-تکمیل فرم ها و ارائه آنها به همراه مدارک مورد نیاز به واحد سازندگان مسکن و ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان


  • راهنمای مراحل درخواست عضویت و اخذ پروانه اشتغال بکار سازندگان ساختمان (دانلود)
  • دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (دانلود)
  • دستورالعمل اصلاحی نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (دانلود)

 


فرمهاو مدارک  احراز صلاحیت سازندگان مسکن و ساختمان- شخص حقیقی

 

1- کاربرگ راهنمای ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقیقی (دانلود )

 

2- کاربرگ درخواست بررسی احراز صلاحیت سازنده حقیقی (دانلود )

 

3- کاربرگ ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقیقی (دانلود )

 

4- کاربرگ فرم تعهد نظارت و ارزیابی سازنده حقیقی در کارهای قبل ( دانلود )

 

 

 فرمهاو مدارک  احراز صلاحیت سازندگان مسکن و ساختمان- شخص حقوقی دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری


 1- کاربرگ راهنمای ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقوقی دارای رتبه(دانلود )

 

2- کاربرگ درخواست بررسی احراز صلاحیت سازنده حقوقی دارای رتبه(دانلود )

 

3- کاربرگ اعلام میزان ظرفیت ریالی سازنده حقوقی دارای رتبه (دانلود )

 


فرمهاو مدارک  احراز صلاحیت سازندگان مسکن و ساختمان- شخص حقوقی فاقد رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

1- کاربرگ راهنمای ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقوقی فاقد رتبه (دانلود )

 

2- کاربرگ درخواست بررسی احراز صلاحیت سازنده حقوقی فاقد رتبه (دانلود)

  

3- کاربرگ مشخصات متقاضی احراز صلاحیت سازنده حقوقی فاقد رتبه (دانلود )

 

 4- کاربرگ ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقوقی فاقد رتبه (دانلود )

 

5- کاربرگ فرم تعهد نظارت و ارزیابی سازنده حقوقی فاقد رتبه در کارهای قبل ( دانلود )ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی