دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -


یکشنبه 18 مهر 1395 کد خبر: 1861

+ | -
  • Currently 1.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4فراخوان مقاله فصلنامه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان (سرا)


با عنايت به تغييرات پيش‌بيني شده در بخش‌هاي مختلف فصلنامه سرا، از استادان، مهندسان، کارشناسان و هم‌انديشان ارجمند، دعوت به عمل مي‌‌آورد تا با ارسال مقاله‌ها، پژوهش‌ها ونوشته‌هاي تخصصي خود در تمامي رشته‌هاي مرتبط با صنعت ساختمان، ما را در بهبود کيفي اين نشريه، ياري‌ رسان باشند.

 

مهلت ارسال مقالات: 30مهر 1395

 

همچنين برخود لازم مي دانيم از تلاش‌هاي کليه همکاراني‌ که در شماره‌های پیشین همراه ما بودند تشکر و قدرداني نمایيم.


جهت ارسال مقالات با ایمیل فصلنامه سرا مکاتبه نمایید:

sara.semnaneng@gmail.com