جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


دوشنبه 29 آذر 1395 کد خبر: 1936

+ | -
  • Currently 0.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4قرارداد بیمه مسئولیت مهندسین در سال 96-95 با شرکت بیمه رازی


در راستای ارائه خدمات بیمه ای به اعضای محترم سازمان، قرارداد بیمه مسئولیت مهندسان در سال 96-95 با شرکت بیمه رازی منعقد گردید.

(دریافت فایل)

مهندسان محترم جهت بهره مندی از شرایط بیمه مذکور می بایست در صورت بروز حادثه مراتب را در اسرع وقت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان (دفاتر متبوع نمایندگی) و همچنین بیمه گر(شرکت بیمه رازی) گزارش نمایند.