جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


شنبه 18 دی 1395 کد خبر: 1957

+ | -
  • Currently 0.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4الزام رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان


هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نقشه های مصوب تحت هر عنوان از جمله روش دو نقشه ای یا نقشه های اجرایی و موارد مشابه در هر بخش از خدمات مهندسی اعم از طراحی، اجرا و نظارت برای مهندسان و کاردانان ذیربط از زمان لازم الاجرا شدن هر یک از قوانین و مقررات مربوط تخلف انتظامی محسوب می شود.