جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 6 تیر 1392 کد خبر: 237

+ | -
  • Currently 0.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4ابلاغیه ممنوعیت تغییر سیستم ساختمان ها قبل از تغییرات در طراحی و محاسبات آنها


ابلاغیه مهم دفتر امور مقررات ملی ساختمان در خصوص ممنوعیت تغییر سیستم ساختمان ها قبل از تغییرات در طراحی و محاسبات آنها