جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


یکشنبه 6 مرداد 1392 کد خبر: 325

+ | -
  • Currently 2.00/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی املاک


نویسنده: مهندس سید ایمان غفوریان حیدری

   ناشر: نشر پیام طوس

   تاریخ چاپ: نوبت اول-شهریور1391

   آنچه در ذیل می آید گزیده ای از پیشگفتار مولف است:


از آن جایی که مراجع تاکنون و کتب معتبری با موضوع این کتاب در اختیار کارشناسان رسمی وجود نداشته و شاید برخی از کارشناسی ها به علت وجود نظریه های متعدد کارشناسی در خصوص یک موضوع دچار آشفتگی می گردند و حتی گاهی بعضی از این نظریه ها از منطق عدالت و واقعیت های حقوقی و اقتصادی فاصله دارند ، که این امر موجب عدم یکنواختی و انسجام در موضوعات کارشناسی شده است. جلد اول این مجموعه با عنوان اصلی "راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی املاک" تهیه شده است.