جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 335

+ | -
  • Currently 3.03/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری)


این کتاب شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک پیوست با عنوان مجموعه شیوه‌نامه‌ها ی مصوب اردیبهشت ماه 1384 و شامل هشت فصل  می باشد: