جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


پنجشنبه 10 مرداد 1392 کد خبر: 337

+ | -
  • Currently 3.23/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)


مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان با عنوان الزامات عمومي ساختمان، تعيين‌كننده شكل و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز و ضوابط مربوط به تصرف‌های مختلف و حداقل‌های الزامی فضاها و تأمین نور و هوا است که در شش فصل و یک پیوست به شرح زیر می‌باشد:

 تعاريف

فصل اول- كليات

4-1-1- اهداف
4-1-2- الزام به اجرای این مقررات
4-1-3- حدود و دامنه کاربرد
4-1-4- تعاریف

فصل دوم- ضوابط کلی

4-2-1- الزامات همجواری ساختمان ها، تصرف ها و فضاها
4-2-2- الزامات قرارگیری ساختمان در زمین
4-2-3- الزامات شکل و ارتفاع ساختمان
4-2-4- الزامات نمای ساختمان
4-2-5- الزامات فضاهاي باز
4-2-6- الزامات فضاهای نیمه باز ساختمان
4-2-7- الزامات پیش آمدگی های بنا
4-2-8- الزامات فضاهای توقف گاه وسایل نقلیه
4-2-9- الزامات مشاعات ساختماني
4-2-10- الزامات فضاهای تاسیساتی
4-2-11- الزامات عایق کاری و دفع فاضلاب در ساختمان
4-2-12- الزامات اجزای ساختمان
4-2-13- الزامات ساختمان جهت حفاظت دربرابر حوادث و سوانح

فصل سوم- ابعاد الزامی در داخل بنا
            4-3-1- حداقل ابعاد و سطح الزامی فضاها
            4-3-2- حداقل ارتفاع الزامی فضاها

فصل چهارم- الزامات تأمین نور در فضاها
            4-4-1- تأمین نور طبیعی

4-5- الزامات تعویض هوای فضاها
            4-5-1- تعویض طبیعی هوا
             4-5-2- تعویض هوای مکانیکی

4-6- الزامات اجرایی ساختمان
            4-6-1- مصالح و فرآورده ها و روش های ساختمانی
            4-6-2- کارگاه ساختمانی

پيوست ضوابط کلی مدولار در و پنجره برای ساختمان

فهرست شکل ها:
                شکل 1 اندازه مدولار یا هماهنگ ساز
                شکل 2 اندازه های هماهنگ ساز یا مدولار

فهرست جدول ها :
                جدول 1- سطوح بازشوی الزامی برای تعویض هوای فضاها
                جدول 2- الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها