جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -


سه شنبه 15 مرداد 1392 کد خبر: 362

+ | -
  • Currently 2.50/4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4فرمهاو مدارک مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان


در راستای اجرای قانون و  مبحث 2 مقررات ملی ساختمان در اجرای ساختمان توسط اشخاص حائز صلاحیت واحد سازندگان مسکن و ساختمان سازمان آماده پاسخگویی به متقاضیان و اعضای محترم می باشد.


سازندگان مسکن و ساختمان سازمان آماده پاسخگویی به متقاضیان و اعضای محترم می باشد.

 

  • راهنمای مراحل درخواست عضویت و اخذ پروانه اشتغال بکار سازندگان ساختمان (دانلود)

 

  • دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (دانلود)
  • دستورالعمل اصلاحی نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (دانلود)

 


فرمهاو مدارک  احراز صلاحیت سازندگان مسکن و ساختمان- شخص حقیقی


1- کاربرگ راهنمای ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت حقیقی (دانلود )

2- کاربرگ درخواست بررسی احراز صلاحیت سازنده حقیقی (دانلود )

3- کاربرگ ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقیقی (دانلود )

4- کاربرگ تعهد نظارت و ارزیابی سازنده حقیقی در کارهای قبل ( دانلود )

5-کاربرگ عدم اشتغال تمام وقت برای سازنده حقیقی (دانلود)

6-فرم اعلام مشخصات سازنده حقیقی (دانلود) 

 

 

 

 فرمهاو مدارک  احراز صلاحیت سازندگان مسکن و ساختمان- شخص حقوقی 


1-کاربرگ ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت سازنده حقوقی  (دانلود )

2-کاربرگ درخواست بررسی صلاحیت سازنده حقوقی (دانلود )

3-کاربرگ مشخصات متقاضی احراز صلاحیت سازنده حقوقی (دانلود)

4-کاربرگ راهنمایی ارزیابی متقاضیان احراز صلاحیت حقوقی (دانلود)

5-کاربرگ تعهد نظارت و ارزیابی سازنده حقوقی در کارهای قبل (دانلود)

6-کاربرگ اعلام میزان ظرفیت ریالی اشخاص حقوقی (دانلود )