دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغیه شماره شماره 15288/100/02 مورخ 1395/4/9 مقام عالی وزارت راه و شهرسازی(دریافت نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان)بخشنامه جدید معاونت امور مسکن و ساختمان در خصوص تسهیل در امر صدور پروانه و شرکت در آزمونهای ورود به حرفه
 عضو محترم سازمانبه اطلاع می‌رساند، پیرو بخشنامه شماره 64825/400 مورخه 28 بهمن 1394 به منظور تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار به اطلاع می‌رساند، در اجرای بند 3 بخشنامه مذکور، صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون ...حذف مرحله گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی و اعلام مدت زمان تعهد نظارت
ضمن تبریک اعیاد باشکوه شعبانیه، به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان می‌رساند، با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ 1395/2/11 هیات مدیره سازمان، موارد و مصوبات به‌شرح ذیل تقدیم می‌گردد:به استناد بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای کاهش ...ابلاغیه اجرای رویه جدید تعهد نظارت
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان، به اطلاع می رساند با عنایت به مصوبات جلسه هیأت مدیره دوره ی هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در تاریخ 1395/02/18، موارد ذیل جهت اجرا وفق مقررات قانونی ابلاغ میگردد.در بازنگری رویه موجود ارجاع کار نظارت، هریک ...ابلاغیه دفتر امور مقررات ملی ساختمان در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و گردش کار ارائه گزارشات مرحله ای
با عنایت به نظارت بر ساخت و سازها و گردشکار ارائه گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر و ارجاع آن به مراجع مربوطه ، ابلاغیه دفتر امور مقررات ملی ساختمان در این خصوص به پیوست می باشد:ابلاغیه دفتر امور مقررات ملی ساختمان در خصوص زمان تأیید لوله کشی گاز طبیعی ساختمان
با عنایت به ابلاغیه دفتر امور مقررات ملی ساختمان در خصوص زمان تائید لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها ، تأییدیه لوله کشی گاز ساختمان پیش از اتمام نازک کاری ، نصب درب ، پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر ...ابلاغیه در خصوص الزام رعایت قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان بویژه مبحث هفتم
در اجرای  الزامات قانونی مندرج در قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان و به منظور تنسیق و کنترل خدمات طراحی و وحدت رویه در تدوین مدارک فنی و نقشه های طراحی شده سطح استان ، موارد ذیل جهت اطلاع و ابلاغ به دفاتر ...ابلاغیه فرم چک لیست بازدید از دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
در اجرای ماده 4-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر نظارت سازمان استان بر حسن انجام خدمات مهندسی طراحی ساختمان و به منظور ایجاد وحدت رویه در اعمال کنترل و نظارت یاد شده ، بدینوسیله چک لیست بازدید از دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که ...ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص امتناع برخی از مهندسین مکانیک در امر نظارت گاز پروژه های مسکن مهر
طبق مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن مورخ 1389/12/16 موارد مصوب و ابلاغ شده در این خصوص به پیوست می باشد:ابلاغیه در خصوص عدم حضور مهندس و یا عدم پاسخگویی در مهلت مقرر طبق ارجاع پروژه در سامانه جامع نظام مهندسی
با عنایت به راه اندازی سامانه جامع نظام مهندسی و ارجاع کار و اعلام به مهندسین از طریق دفاتر نمایندگی ، کلیه مهندسین مرتبط مهلت دارند ظرف مدت 48 ساعت پس از اطلاع  ، به سازمان مراجعه و جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند . در ...ابلاغیه شرکت گاز استان سمنان در خصوص نصب پلاک شناسایی کنتور
قابل توجه مهندسین ناظر گاز: طبق ابلاغیه شرکت گاز استان ، مهندسین موظف هستند هنگام صدور تأییدیه لوله کشی داخلی نسبت به نصب پلاک شناسایی کنتور توجه لازم را مبذول فرمایند.ابلاغیه اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص امتناع برخی از مهندسین مکانیک در امر نظارت گاز پروژه های مسکن مهر
طبق مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن مورخ 1389/12/16 موارد مصوب و ابلاغ شده در این خصوص به پیوست می باشد:اصلاحات چاپ دوم از ویرایش سال 1392 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان در آذرماه 1392 : در چاپ دوم از ویرایش سال 1392 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نیاز به اصلاحاتی می باشد که به شرح ذیل می باشد:ابلاغیه معاونت امور مسکن و ساختمان در خصوص ارسال به موقع گزارشات مرحله ای مهندسان ناظر
نظر به اینکه بعضاً مشاهده می گردد که در موضوع نظارت بر ساخت و سازها و گردشکار ارائه گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر و ارجاع آن به مراجع مربوطه بصورت سلیقه ای بوده ، از این رو بمنظور ایجاد وحدت رویه ابلاغیه معاونت امور مسکن ...ابلاغیه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در خصوص آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
از جمله وظایف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حفظ صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد. در این راستا یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف آموزش کارگران ، کارفرمایان و پیمانکاران و آشنا نمودن آنها با خطرات محیط کار می ...ابلاغیه فرم تعیین حوزه عملکرد در سامانه جامع نظام مهندسی و ارجاع کار
نظر به استقرار سامانه جامع نظام مهندسی و ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و ارجاع کار نظارت از طریق سامانه مذکور منطبق بر صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال به کار مهندسی ،  به منظور تعیین حوزه عملکرد در این سامانه به ...ابلاغیه فلوچارت گردش کار کمیته پارکینگ
عطف به نامه شماره 26/30/3532 مورخ 1392/5/15 مبنی بر ابلاغ فرم تاییدیه کمیته پارکینگ ، فلوچارت گردش کار کمیته پارکینگ به پیوست می باشد:ابلاغیه دستورالعمل نحوه انصراف مهندسین ناظر در دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
با توجه به تدوین روند انجام کار و تبیین تعاملات کاری بین سازمان های مرتبط و بهبود شرایط و فرآیندهای انجام کار و انجام بهینه وظایف در سازمان ، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات مهندسی در سطح جامعه و بهبود کیفیت ، کاهش اتلاف زمان و ...ابلاغیه آیین نامه " مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان " و آیین نامه تنخواه گردان "
هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل , تسريع در انجام هزينه هاي جاري و جلوگيري از توقف كارها و ايجاد هماهنگي و كنترل بيشتر درهزينه هاي جاري سازمان مي باشد  .ابلاغ فرم های اعلام شروع و پایان عملیات ساختمانی ویژه ساخت و سازهای شهری سمنان
پیرو نامه شماره 1/2/3075 مورخ 1392/3/11 شهرداری سمنان در خصوص ابلاغ فرم های اعلام شروع و پایان عملیات ساختمانی و در اجرای ماده 13-7 و ماده 19 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، فرم های مذکور جهت بهره برداری دفاتر طراحی مهندسی دفتر نمایندگی شهرستان ...
صفحه :  [اولین] [آخرین]