یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - Apr 30, 2017 -ابلاغیه آیین نامه " مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان " و آیین نامه تنخواه گردان "
هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل , تسريع در انجام هزينه هاي جاري و جلوگيري از توقف كارها و ايجاد هماهنگي و كنترل بيشتر درهزينه هاي جاري سازمان مي باشد  .شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي
به منظور تسهیل، هماهنگی و تعیین روشهای تمدید و ارتقاء پایه پروانه های اشتغال به‌کار مهندسی، این شیوه‌نامه در دو بخش تمدید و ارتقاء پایه تدوین می شود.
صفحه :