جمعه 28 مهر 1396 - Oct 20, 2017 -مراحل و فرم‌های طرح شکایت در شورای انتظامی استان (ویرایش جدید)
شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.
گزارش عملکرد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
گزارش عملکرد شورای انتظامی سازمان در طی سالهای 91 و 92 به پیوست می باشد:معرفی اعضای شورای انتظامی
اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان:مهندس علی‌محمد خدام عباسی        عضو جدید به سمت رئیسمهندس رضا صنایعی                        عضو جدیدمهندس غلامرضا پاکدل                     عضو جدیدمهندس مجید نظری                        عضوعلی هزار جریبی                            عضو ...
صفحه :