جمعه 24 آذر 1396 - Dec 15, 2017 -مراحل و فرم‌های طرح شکایت در شورای انتظامی استان
شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.
گزارش عملکرد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1396 (دریافت گزارش عملکرد)معرفی اعضای شورای انتظامی
مهندس علی‌محمد خدام عباسی؛ رئیس شورا (عمران - ارشد طراحی، نظارت و اجرا)مهندس رضا صنایعی؛ نائب رئیس شورا (نقشه برداری - پایه یک طراحی و نظارت)مهندس غلامرضا پاکدل؛ عضو شورا (عمران - ارشد طراحی، نظارت و اجرا)مهندس محمد محمود زاده؛ عضو شورا (معماری - پایه یک ...
صفحه :