دوشنبه 30 بهمن 1396 - Feb 19, 2018 -نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1396
با عنایت به مصوبه هیات 4 نفره استان، نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به شرح زیر می‌باشد:تعرفه خدمات مهندسی سال 1396 با فرمت pdf (دریافت فایل)نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1395
با عنایت به مصوبه هیات 4 نفره استان، نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1395 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به شرح زیر می‌باشد:دانلود تعرفه 95             نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1394
با عنایت به مصوبه هیئت مدیره سازمان و هیئت 4 نفره استان، نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1394 سازمان از لینک زیر قابل دریافت می باشد: (دریافت فایل)نرخ تعرفه خدمات مهندسی سال 1393
با عنایت به مصوبه هیئت مدیره سازمان و هیئت 4 نفره استان نرخ تعرفه خدمات مهندسی سازمان از لینک زیر قابل دریافت می باشد: (دریافت فایل)نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت فشاری بتن سال 1392
بر اساس مصوبه مورخ 92/5/14 و 92/5/21 هیأت چهارنفره استان به پیوست تعرفه های نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت کششی میلگرد ،کنترل کیفی جوش،تعیین مقاومت فشاری بتن ، مطالعات ژئوتکنیک و حق الزحمه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی و طرح انطباق کاربری اراضی شهری ...نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت کششی میلگرد سال 1392
بر اساس مصوبه مورخ 92/5/14 و 92/5/21 هیأت چهارنفره استان به پیوست تعرفه های نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت کششی میلگرد ،کنترل کیفی جوش،تعیین مقاومت فشاری بتن ، مطالعات ژئوتکنیک و حق الزحمه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی و طرح انطباق کاربری اراضی شهری ...نرخ خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفی جوش سال 1392
بر اساس مصوبه مورخ 92/5/14 و 92/5/21 هیأت چهارنفره استان به پیوست تعرفه های نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت کششی میلگرد ،کنترل کیفی جوش،تعیین مقاومت فشاری بتن ، مطالعات ژئوتکنیک و حق الزحمه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی و طرح انطباق کاربری اراضی شهری ...نرخ خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک سال 1392
بر اساس مصوبه مورخ 92/5/14 و 92/5/21 هیأت چهارنفره استان به پیوست تعرفه های نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت کششی میلگرد ،کنترل کیفی جوش،تعیین مقاومت فشاری بتن ، مطالعات ژئوتکنیک و حق الزحمه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی و طرح انطباق کاربری اراضی شهری ...حق الزحمه طرح تفکیک اراضی و طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی
بر اساس مصوبه مورخ 92/5/14 و 92/5/21 هیأت چهارنفره استان به پیوست تعرفه های نرخ خدمات آزمایشگاهی تعیین مقاومت کششی میلگرد ،کنترل کیفی جوش،تعیین مقاومت فشاری بتن ، مطالعات ژئوتکنیک و حق الزحمه طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی و طرح انطباق کاربری اراضی شهری ...ابلاغ مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال 1392 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
با عنایت به ابلاغیه شماره 07459/ش م مورخ 1/2/1392 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(موضوع هزینه هر متر مربع ساخت و ساز در سال 1392) و درخواست شماره 26/30/476 مورخ 3/2 1392 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان جلسه هیئت 4 نفره در تاریخ ...نرخ خدمات مهندسی سال 1391
تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1391
صفحه :